Home. Wijnen. Wijn & Spijs. Proeverijen. Etiketten. Relatiegeschenken. Verhuur. Contact. Copyright ©   Gebruiksvoorwaarden | Privacybeleid Gebruiksvoorwaarden

ALGEMEEN


Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.vindes.nl. U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. VIN d’ES kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.


INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN


De teksten, tekeningen, foto's, beelden, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren VIN d’ES. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van VIN d’ES de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Als VIN d’ES u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaart u VIN d’ES tegen aanspraken van derden.

AANBRENGEN VAN EEN HYPERLINK NAAR VIN d’ES


U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van VIN d’ES. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van  VIN d’ES (www.vindes.nl) moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van VIN d’ES. U kunt uw verzoek sturen naar de info@vindes.nl.


AANSPRAKELIJKHEID VAN VIN d’ES


VIN d’ES streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan VIN d’ES hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.